Běžný účet Artesa KONTO v cizí měně

Běžný účet v cizí měně je produktem, který je určen k realizaci bezhotovostních platebních převodů peněžních prostředků do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a bezhotovostních platebních převodů ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska.

Přednosti běžného účtu Artesa KONTO

  • nastavení účtu můžete kdykoliv měnit
  • rychlé a spolehlivé provádění platebních transakcí v CZK i cizí měně
  • individuální denní kurzy pro platební operace
  • možnost zřízení platební karty VISA nebo MasterCard

Základní parametry

  • je uzavírán na dobu neurčitou,
  • měna účtu – EUR, GBP

Podmínky poskytnutí

  • výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list
  • dva doklady totožnosti
  • osobní návštěva