Zahraniční platby

Zahraničními platbami je zpracování příchozích a odchozích zahraničních plateb v cizích měnách a v CZK. Zahrnuje i platby v cizích měnách do jiných bank v ČR.

Výhody pro vás

 • rychlé zpracování platebních příkazů
 • zadání platby elektronicky i osobně
 • individuální denní kurzy pro platební operace

Povinné náležitosti zahraničního Platebního příkazu

 • částka převodu
 • měna převodu
 • datum splatnosti
 • číslo Účtu plátce a adresa plátce
 • číslo Účtu příjemce, popř. jedinečný identifikátor Účtu příjemce IBAN a adresa příjemce
 • jedinečný identifikátor banky příjemce (odpovídající BIC banky Příjemce, SWIFT adresu) a adresu banky příjemce
 • důvod platby (do tohoto pole lze uvést také informaci pro příjemce)
 • typ poplatku, tj. označení, která strana bude hradit poplatky (OUR, BEN nebo SHA)
 • autorizace Klienta.

Nepovinné náležitosti zahraničního Platebního příkazu

 • místo a datum vystavení
 • reference plátce
 • další pokyny

Poplatky za zahraniční platby dle dispozice

 • SHA – Plátce hradí poplatky své banky, Příjemce hradí poplatky své banky a případné poplatky dalších zprostředkujících bank.
 • OUR – Plátce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky Příjemce a případné poplatky dalších zprostředkujících bank.
 • BEN – Příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky Plátce, případné poplatky dalších zprostředkujících bank.

SEPA převod je platba do zahraničí v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU a dále Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko, Monako, San Marino, Andorra, Vatikán a Británie. Pro SEPA úhradu jsou povinnými údaji IBAN (číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu), jméno/název účtu příjemce, částka. BIC kód banky příjemce není povinným údajem. Měnou transakce je vždy měna EUR. SEPA platba je rychlejší než klasický příkaz k úhradě do zahraničí. Obvykle je tento druh platby proveden následující pracovní den po zadání požadavku.

Poplatky

Aktuální výši poplatků naleznete v sazebníku poplatků