Účet vázaného vkladu Artesa LEGAT

Vázaný účet je produkt určený k vypořádání finančních prostředků mezi dvěmi smluvními stranami, kde Artesa vykonává funkci Správce účtu.

Možnosti využití vázaných účtů Artesa LEGAT

 • nákup nemovitosti
 • nákup nemovitosti prostřednictvím úvěru, poskytnutého Artesou, popř. jiným subjektem
 • čerpání úvěru – refinancování úvěru, poskytnutého jiným subjektem
 • převod obchodního podílu
 • jakékoliv další možnosti jsme Vám schopni nabídnout po krátké konzultaci

Přednosti vázaného účtu Artesa LEGAT

 • bezpečné složení finančních prostředků s přesným určením vkladu
 • výplata finančních prostředků je vázána vždy na splnění podmínek smlouvy
 • při nesplnění podmínek nebo uplynutí lhůty se finanční prostředky vrací na účet vkladatele

Základní parametry účtu Artesa LEGAT

 • je uzavírán na dobu určitou
 • odměna správci individuální dle dohody
 • minimálně třístranná smlouva o vedení vázaného účtu
 • účet se neúročí

Podmínky poskytnutí

 • členství v Artese minimálně jedné smluvní strany
 • dva doklady totožnosti
 • kupní smlouva nebo jiný dokument, na jehož základě dochází k vypořádání prostředků