Zřízení pronájmu bezpečnostní schránky

Chcete požádat o pronájem bezpečnostní schránky? 

  • Kontaktujte nás na zelené lince číslo 800 128 836 nebo nás navštivte v našem Zákaznickém centru, nebo nám pošlete e-mail.
  • Potřebujete pouze jeden doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas.
  • V případě, že jste právnická osoba, tak statutární zástupce, kromě svých osobních dokladů, potřebuje také Výpis z obchodního rejstříku. Osoba samostatně výdělečně činná Živnostenský list.
  • Během schůzky vás seznámíme se všemi náležitostmi a uzavřeme smlouvu o Pronájmu bezpečnostní schránky.
  • Profesionálně proškolený personál vám osobně vysvětlí obsluhu bezpečnostní schránky.  

Zkrátka stačí jedna návštěva a je to!