Whistleblowing

Artesa, spořitelní družstvo vytváří a rozvíjí firemní kulturu, která se vyznačuje čestností a otevřeností, kde mají všichni zaměstnanci a osoby, které s družstvem spolupracují, možnost nahlásit porušení právních předpisů, nekalé nebo neetické jednání nebo jiné hrubé zanedbání povinností.

Pro účely oznámení byl zřízen zvláštní, nezávislý a samostatný komunikační kanál - emailová schránka whistleblower@artesa.cz.

V zájmu důkladného prošetření nahlášeného podezření jsou oznamovatelé vyzváni k poskytnutí dostatečného množství informací, jako jsou:
- totožnost a kontaktní údaje oznamovatele;
- popis případu se všemi známými relevantními skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké konkrétní jednání toto hlášení vyvolalo atd.);
- údaj o tom, proč je záležitost hlášena;
- údaj o tom, zda se daná záležitost již stala nebo se může stát v budoucnu;
- údaj o tom, jak se oznamovatel dozvěděl o incidentu nebo situaci;
- zda byli u případu přítomni další osoby nebo svědci;
- zda oznamovatel má nějaké podpůrné informace;
- zda oznamovatel diskutoval o záležitosti s kýmkoli jiným, a pokud ano, s kým;
- materiální odhad škody

V zájmu efektivity prošetřování Artesa, spořitelní družstvo upřednostňuje nahlašování podnětů od identifikovaných osob (tedy nikoli od anonymních oznamovatelů).
Oznámení je však možné učinit také anonymně. V případě, že oznamovatel poskytne svou kontaktní emailovou adresu, bude následně informován o stavu prošetření, přičemž je garantována ochrana identity oznamovatele.

Pro stížnosti a reklamace klientů prosím použijte standardní postup – viz. Reklamační řád.