Způsob doručování dokumentů a formáty doručovaných dokumentů

V digitální podobě:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek: ID vqddhqf
  • na adresu elektronické podatelny: info@artesa.cz
  • na přenosném technickém nosiči dat (CD, DVD, USB flash disk)

V analogové podobě:

  • prostřednictvím České pošty či jiných distributorů
  • osobním podáním

Formáty doručovaných dokumentů:

pdf; pdf/a; txt; rtf; htm/html; odt; ods; odp; doc/docx; xls/xlsx; ppt/pptx; fo/zfo; jpg/jpeg; png; tif/tiff; zip; 7z

 

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných družstvem), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém družstvo přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li družstvo schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se družstvu ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, družstvo dále dokument nezpracovává.