Účet pro složení základního kapitálu Artesa KAPIT

Účet pro složení základního kapitálu slouží ke splacení základního kapitálu vznikající společnosti minimálně do doby doručení rozhodnutí Rejstříkového soudu.

Přednosti účtu pro složení základního kapitálu Artesa KAPIT

  • bezpečné složení finančních prostředků s přesným určením vkladu

Základní parametry účtu Artesa KAPIT

  • je uzavírán na dobu určitou
  • účet se neúročí

Podmínky poskytnutí

  • dva doklady totožnosti
  • originál nebo ověřená kopie notářského zápisu, který dokladuje rozhodnutí zakladatele o založení společnosti, popřípadě zvýšení základního kapitálu, a mj. stanovuje výši základního kapitálu či jeho navýšení