Co lze uschovat

  • Osobní listiny (rodné nebo oddací listy, osvědčení o vzdělání, nabývací a dědické listiny)
  • Důležité smluvní dokumenty (pracovní, nájemní nebo pojistné smlouvy, zápočtové listy)
  • Fotografie, datová média
  • Cenné papíry (akcie, dluhopisy)
  • Cennosti, šperky, mince, sběratelské nebo historické předměty
  • Originály dokumentů, plné moci, společenské smlouvy, zakladatelské listiny, datová média se zálohou účetnictví 

Co vše si do bezpečnostní schránky uložit nelze?

  • Zbraně, střelivo, předměty výbušné, hořlavé a jinak nebezpečné
  • Předměty podléhající zkáze 
  • Předměty, jejichž uložení do bezpečnostní schránky by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy