Obchodní spolupráce

Chceme, aby výběr našich obchodních partnerů byl motivací pro naše klienty. Poskytujeme služby na vysoké úrovni, proto spolupracujeme s nejlepšími profesionály z oblasti finančního a daňového poradenství.

Naší devizou je individuální přístup založený na odbornosti a profesionalitě, a to jak naší, tak i našich obchodních partnerů. Proto si naše partnery pečlivě vybíráme a poskytujeme jim individuální školení týkající se produktové nabídky, obchodní argumentace či procesu zpracování úvěrových požadavků.

S vybranou poradenskou společností či nezávislým poradcem uzavíráme smlouvu o nevýhradním obchodním zastoupení. Není pro nás důležitá územní působnost společnosti nebo počet jejích poradců ale kompetentnost při jednání o úvěrových obchodech. Očekáváme a současně nabízíme otevřený přístup v jednání, konzultace při projednávání úvěrového případu a schopnost najít řešení pro financování různých účelů. Vždy se snažíme navrhnout optimální způsob financování daného záměru.

Při poskytování úvěrů spolupracujeme jak s velkými makléřskými či poradenskými společnostmi, které mají celorepublikovou působnost, tak i s menšími, regionálními společnostmi a samozřejmě také s individuálními poradci. Oceňujeme pracovní úsilí a píli těch, kteří se problematice úvěrů teprve chtějí věnovat a nabízíme jim podporu formou konzultací a školení.

V ČEM SPOČÍVÁ SPOLUPRÁCE S ARTESOU

Smyslem obchodní spolupráce je, aby finanční poradce doporučil klientovi nejvhodnější řešení jeho finančních potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem, základním kriteriím hodnocení rizik úvěrového obchodu a aktuální nabídce úvěrového trhu. To znamená v prvé řadě mít schopnost získat a sdílet informace nezbytné pro přípravu optimální nabídky. To vše za jasně daných a oboustranně dodržovaných pravidel spolupráce.

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Víme, jakým přínosem pro financující společnosti je kvalitní spolupráce s externími partnery. Známe i konkurenční prostředí a chceme se vůči externím spolupracovníkům profilovat jako čitelný, spolehlivý a finančně zajímavý partner. Je pro nás samozřejmé, že za kvalitní spolupráci náleží odpovídající odměna. Je ale stejně důležité, za jakých podmínek je dosažitelná a jakým způsobem je případně omezována. Nejdůležitější ovšem je, je‐li obchod ke spokojenosti všech zúčastněných uzavřen a odměna je vyplacena. Ti, kteří se korporátním financováním nebo financováním vůbec zabývají vědí, že pokud chtějí být úspěšní, musí vědět, kde bude jejich požadavek zpracován rychle a s větší pravděpodobností na úspěšnou finalizaci – tj. tam, kde najdou kvalitní realizační tým a jasné motivační podmínky.

ARTESA vyplácí provize za zprostředkování úvěrů pro fyzické osoby i právnické osoby v segmentu malých a středních podniků. Spolupracujeme velmi rádi s partnery, kteří dokáží identifikovat obchodní příležitost, předběžně posoudit její realizovatelnost porovnáním se základními parametry našich produktů a na odpovídající úrovni se podílet na její úspěšné realizaci. Odměněni jsou i ti, kteří nás na možnost reálného obchodu upozorní, aniž by bylo v jejich možnostech posoudit ekonomické nebo rizikové aspekty obchodu.