Hotovostní operace

Vklady a výběry hotovosti na pobočce

Vklady na účet

Pro vklad vám stačí jeden doklad totožnosti. Vklad může provést i třetí osoba.

Výběry z účtu

Při výběru z účtu je z bezpečnostních důvodů nutné vždy předložit průkaz totožnosti a výběr potvrdit způsobem dohodnutým ve smlouvě o účtu (podpis dle podpisového vzoru, autentizační kód).

Výhody

Výběr do 100 000 Kč můžete realizovat bez předchozího ohlášení.

Poplatky

Aktuální výši poplatků naleznete v sazebníku poplatků.